Інформаційно-обчислювальний центр

Інформаційно-обчислювальний центр є структурним підрозділом КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», у своїй діяльності керується Законом України «Про освіту», іншими законодавчими та нормативними актами України, Положенням про КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». 

Copyright 2019 ©