;

ЗНО для вступу

ЗНО-2020: ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ


Спеціальності освітнього ступеня «БАКАЛАВР» та перелік предметів ЗНО за якими буде здійснюватися вступ до закладу вищої освіти

Спеціальність Конкурсні предмети для абітурієнтів, що претендують на навчання за кошти державного бюджету Конкурсні предмети для абітурієнтів, що не претендують на навчання за кошти державного бюджету
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент Маркетинг Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Іноземна мова або географія
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Математика або географія
Право
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Математика або іноземна мова
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Географія або іноземна мова
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Фізика або іноземна мова
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Фізика або іноземна мова
Публічне управління та адміністрування
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Іноземна мова або історія України
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Географія або іноземна мова
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова
 3. Історія України або математика
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Географія або математика
Міжнародні економічні відносини
 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова
 3. Географія або математика
 1. Українська мова та література
 2. Історія Україна
 3. Географія або математика

 

Спеціальності освітнього ступеня « МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» та перелік предметів ЗНО за якими буде здійснюватися вступ до закладу вищої освіти

Спеціальність Конкурсні предмети для абітурієнтів, що претендують на навчання за кошти державного бюджету Конкурсні предмети для абітурієнтів, що не претендують на навчання за кошти державного бюджету
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 1. Українська мова та література
 2. Будь-який з предметів ЗНО
Право
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 1. Українська мова та література
 2. Будь-який з предметів ЗНО
Психологія
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 1. Українська мова та література
 2. Будь-який з предметів ЗНО

Примітка: Конкурсні предмети для абітурієнтів, що претендують на навчання за кошти державного бюджету, можуть використовуватися і при вступі на навчання за контрактом.

Copyright 2020 ©