;

Вступ на бакалаврат

Дорожня карта вступу до КЕІ 2020

Спеціальності освітнього ступеня «БАКАЛАВР» та перелік предметів ЗНО за якими буде здійснюватися вступ до закладу вищої освіти

Спеціальність Конкурсні предмети для абітурієнтів, що претендують на навчання за кошти державного бюджету Конкурсні предмети для абітурієнтів, що не претендують на навчання за кошти державного бюджету
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент Маркетинг Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Іноземна мова або географія
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Математика або географія
Право
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Математика або іноземна мова
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Географія або іноземна мова
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Фізика або іноземна мова
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Фізика або іноземна мова
Публічне управління та адміністрування
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Іноземна мова або історія України
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Географія або іноземна мова
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова
 3. Історія України або математика
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Географія або математика
Міжнародні економічні відносини
 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова
 3. Географія або математика
 1. Українська мова та література
 2. Історія Україна
 3. Географія або математика

 

Спеціальності освітнього ступеня « МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» та перелік предметів ЗНО за якими буде здійснюватися вступ до закладу вищої освіти

Спеціальність Конкурсні предмети для абітурієнтів, що претендують на навчання за кошти державного бюджету Конкурсні предмети для абітурієнтів, що не претендують на навчання за кошти державного бюджету
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 1. Українська мова та література
 2. Будь-який з предметів ЗНО
Право
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 1. Українська мова та література
 2. Будь-який з предметів ЗНО
Психологія
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 1. Українська мова та література
 2. Будь-який з предметів ЗНО

Примітка: Конкурсні предмети для абітурієнтів, що претендують на навчання за кошти державного бюджету, можуть використовуватися і при вступі на навчання за контрактом.

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року триватиме з 03 лютого.

Щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.

Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу «Зареєструватися». Зауважте, що одним з перших кроків є обрання категорії особи.

Якщо ви у 2020 році завершуєте навчання в закладі загальної середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо) – ваша категорія «Випускник закладу загальної середньої освіти 2020 року».

Якщо ви є учнем (студентом, слухачем) закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту, – ваша категорія «Учень (слухач) закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

Якщо ви є студентом закладу вищої освіти (коледж) і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту, – ваша категорія «Студент закладу вищої освіти».

Якщо ви вже маєте атестат (здобули повну загальну середню освіту в попередні роки), незалежно від того, де ви навчаєтеся зараз (чи продовжуєте навчатися), – ваша категорія «Випускник минулих років».

Якщо ви навчаєтесь у закордонному закладі освіти та здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту, – ваша категорія «Випускник, який здобуде в 2020 році повну загальну середню освіту в закордонному закладі освіти».

В КРИВОРІЗЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ІНСТИТУТІ ПРАЦЮЄ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ В ЯКОМУ ФАХІВЦІ ДОПОМОЖУТЬ ВАМ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕЄСТРАЦІЇ

Строки прийому заяв та документів вступної кампанії 2020 коригуються через COVID-19

Етапи вступної компанії Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів (для осіб, що мають спеціальні права вступу)  
Початок прийому заяв та документів  
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів  
Закінчення прийому заяв абітурієнтів, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  
Строки проведення вищим навчальним закладом співбесіди  
Термін оприлюднення рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням  
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення  
Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами співбесіди  
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням  
Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення  
Термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням  
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти  
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  
Термін зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних або юридичних осіб (денна та заочна форма навчання)

Етапи вступної компанії Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  
Початок прийому заяв та документів  
Закінчення прийому заяв абітурієнтів, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів (для осіб, що мають спеціальні права вступу)  
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Кінцевий термін зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  
Відстежити інформацію про рекомендацію щодо зарахування на місця державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних) осіб у кабінеті вступників та на офіційному веб-сайті Криворізького економічного інституту «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Абітурієнт є зарахованим до вищого навчального закладу з моменту подачі оригіналів документів про освіту до відбіркової комісії.

Бути присутнім 1 вересня 2020 року на посвяті у студенти Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі ПЗСО на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб (денна та заочна форма навчання)

Етапи вступної компанії

Терміни

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

з 01 серпня до 30 серпня

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів (для осіб, що мають спеціальні права вступу та претендують на навчання за кошти державного бюджету)

1-12 серпня

Початок прийому заяв та документів

13 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів

о 18.00 годині

16 серпня

Закінчення прийому заяв абітурієнтів, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині

22 серпня

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесіди

16-18 серпня

Термін оприлюднення рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 12.00 години 20 серпня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування за результатами співбесіди на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення

до 10.00 години

22 серпня

Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами співбесіди

до 15.00 години

22 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

не пізніше 12.00 години

27 серпня

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

до 18.00

31 серпня

Термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12.00 години 05 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 15 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не раніше 06 вересня

Термін зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 30 вересня

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних або юридичних осіб (денна та заочна форма навчання)

Етапи вступної компанії

Терміни

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

з 01 серпня до 30 серпня

Початок прийому заяв та документів

13 серпня

Закінчення прийому заяв абітурієнтів, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

15 листопада

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів (для осіб, що мають спеціальні права вступу)

1-22 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку
рекомендованих для вступників, які вступають на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

1 сесія - 6 вересня

2 сесія – 21 вересня

3 сесія – 5 жовтня

4 сесія – 20 жовтня

5 сесія -15 листопада

Кінцевий термін зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 листопада

Copyright 2020 ©