;

Структура

Структура
Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з 01.09.2019 року


Керівництво Інституту:
-     директор;
-     перший заступник директора з науково-педагогічної і навчальної роботи;
-     заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи;
-     заступник директора з фінансово-господарської роботи;
-     учений секретар.

Структурні підрозділи Інституту:
Факультет економіки та управління у складі:
-     кафедри економіки та підприємництва;
-     кафедри маркетингу;
-     кафедри міжнародної економіки;
-     кафедри менеджменту і публічного адміністрування;
-     кафедри іноземних та ділової української мов.
Факультет обліку, фінансів та інформаційних технологій у складі:
-     кафедра обліку і оподаткування;
-     кафедра фінансів, банківської справи та страхування;
-     кафедра інформатики і прикладного програмного забезпечення;
-     кафедра інформаційних технологій і моделювання.
Юридичний факультет у складі:
-     кафедра правового регулювання економіки;
-     кафедра цивільного та трудового права;
-     кафедра соціально-гуманітарних наук
-     кафедра фізичної культури;
-     юридична клініка.

Підрозділи:
-     канцелярія;
-     відділ бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
-     відділ кадрів та управління персоналом;
-     редакційно-видавничий відділ;
-     бібліотека;
-     центр студентських комунікацій;
-     господарчий відділ;
-     центр студентської творчості;
-     центр психологічної допомоги та соціальної адаптації;
-     центр довузівської підготовки та освіти дорослих;
-     інформаційно-обчислювальний центр;
-     центр фізичного виховання, спорту та здоров’я.

Copyright 2020 ©