;
Дацко Катерина Павлівна
Дацко Катерина Павлівна
Декан юридичного факультету, кандидат економічних наук, доцент

Освітня діяльність

 • У 2008 році закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», спеціалізація «Контроль та ревізія»

 • У 2014 році захистила дисертацію на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління оборотними активами підприємства» у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

 • У 2020 році закінчила Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України за спеціальністю «Право», магістерська програма «Захист цивільних прав у сфері охорони здоров’я»

 • Здійснює керівництво юридичною клінікою Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Дисципліни

 • Методологія наукових досліджень
 • Господарське право
 • Правове регулювання підприємницької діяльності
 • Основи юридичної клінічної практики

Сфера інтересів

 • Проєктна діяльність в роботі закладу вищої освіти
 • Адміністрування закладів охорони здоров’я
 • Юридична клінічна освіта
 • Відповідальний бізнес і права людини

Контакти

Copyright 2020 ©