;

Про підвищення кваліфікації

Про підвищення кваліфікації

Центр довузівської підготовки та освіти дорослих Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» проводить курси підвищення кваліфікації з певних галузей знань за такими спеціальностями (напрямами підготовки):

 • Економіка
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Публічне управління та адміністрування
 • Міжнародні економічні відносини
 • Маркетинг
 • Інженерія програмного забезпечення

Навчальною програмою підвищення кваліфікації за спеціальностями передбачено:

 • лекції
 • індивідуальні консультації
 • практичні заняття
 • тренінги
 • ознайомлення з організацією навчального процесу та методикою викладання дисциплін

Після успішного завершення навчання слухачі отримують Свідоцтво державного зразка.

Базові вимоги до слухачів: вища освіта, практична робота викладачем.

Режим навчання: очно-заочний

Набір груп на навчання проводиться постійно.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном:

067-639-87-81 – Радько Вікторія Миколаївна або на електронну адресу cpo@kneu.dp.ua

21.10.2019
Copyright 2020 ©